Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 25 tháng 9 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 25/09/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 25/09/2023 từ 30 mm 200mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-170mm; khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-160mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

4

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

5

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

6

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

7

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Nông Sơn

Cao

8

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Thanh Chương

Trung bình

2

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Đắk Tô và Tu Mơ Rông

Trung bình

3

Đắk Lắk

Buôn Đôn, Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung bình

4

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk R’lấp

Trung bình