Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

Sáng ngày 25 tháng 9 năm 2023, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức họp Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi họp

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Chủ tịch Hội đồng), TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS.

Theo đó, NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã tuân thủ quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học KTTVBĐKH và các quy định pháp luật hiện hành. Luận án: “Nghiên cứu, đánh giá tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221 của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh đã được Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện thông qua với 2/6/7 phiếu tán thành xuất sắc.

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS. Trần Thục cho biết, hướng nghiên cứu của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh rất đúng đắn. Luận án đã đánh giá được tổn thất và thiệt hại hệ sinh thái rừng ngập mặn Vườn quốc gia Mũi Cà Mau liên quan đến biến đổi khí hậu.

Là người trực tiếp rà soát luận án của NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh, PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh cho rằng, luận án không chỉ tập trung vào BĐKH mà còn chọn một địa phương nhạy cảm với các tác động của BĐKH để nghiên cứu. Chính vì vậy mà ý nghĩa thực tiễn càng lớn.

Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên khác trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh là người có tinh thần, thái độ học tập, năng lực nghiên cứu tốt. Các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh được nhận học vị tiến sĩ.

Với số phiếu phát ra là 21 phiếu và thu vào 21 phiếu đồng ý, PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà kết luận: NCS. Nguyễn Thị Ngọc Ánh được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 25 tháng 9 năm 2023.