Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 09/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 09/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 09/10/2023 từ 40mm đến 90mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 20-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

2

Quảng Nam

Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành và Phú Ninh

Cao

3

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng và Tây Trà

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

2

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

3

Đắk Lắk

M’Đrắk, Krông Bông, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Trung Bình