Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25 tháng 9 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 25/09/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 25/09/2023 từ 30mm đến 270mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 110-170mm; khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 70-190mm, khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-70mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Vũ Quang và Hương Khê

Cao

3

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

4

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

5

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Cao

6

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang và Nông Sơn

Cao

7

Gia Lai

TX. Ayun Pa, Ia Grai, Đức Cơ, Chư Prông và Phú Thiện

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Ea H’leo, Ea Súp, Buôn Đôn, Krông Pak, Krông Ana và Cư Kuin

Trung Bình

3

Đắk Nông

Đắk Glong

Trung Bình

4

Lâm Đồng

Đam Rông, Đức Trọng và Bảo Lâm

Trung Bình

5

 

Bình Thuận

TX. La Gi, Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc, Hàm Thuận Nam và Hàm Tân

Trung Bình