Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 09/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 09/7/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 09/07/2023 từ 50 mm-100mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-85mm, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:          

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Điện Biên

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà và Tủa Chùa

Cao

2

Lai Châu

Nậm Nhùn, Tam Đường, Mường Tè, Sìn Hồ và Phong Thổ

Cao

3

Thanh Hóa

Quan Hoá và Thạch Thành

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì và Xín Mần

Trung Bình