Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 27 tháng 6 năm 2023

 

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 27/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa 

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 27/06/2023 từ 20 mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-110mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

TP. Uông Bí, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Lạng Sơn

Bình Gia, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

3

Bắc Giang

Sơn Động

Cao

4

Hà Giang

Hoàng Su Phì, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

5

Tuyên Quang

Chiêm Hóa và Hàm Yên

Cao

6

Yên Bái

Lục Yên và Yên Bình

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Kạn

Na Rì

Trung Bình