Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 26 tháng 6 năm 2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa 

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 26/06/2023 từ 30mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-65mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 75-100mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 65-90mm . Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Trùng Khánh và Hạ Lang

Cao

2

Quảng Bình

Minh Hóa và Tuyên Hóa

Cao

3

Đắk Lắk

Cư M’gar

Cao

4

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam và Đức Linh

 

Cao

 

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì

Trung Bình

2

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai

Trung Bình