Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 30/9/2023

Vienkttv-BTLQ2023093001

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 30/9/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 30/9/2023 từ 20 mm đến 80mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

2

Đắk Lắk

TX. Buôn Hồ, Buôn Đôn, Cư M’gar, Ea Kar, Krông Bông, Krông Pak, Krông Ana, Lắk và Cư Kuin

Cao

3

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô, Đắk Song, Đắk R’lấp và Tuy Đức

Cao

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

 Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Vũ Quang

Trung Bình

2

Quảng Bình

Minh Hóa

Trung Bình