Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 02/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 02/07/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 02/07/2023 từ 50 mm đến 110mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-15mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 5-15mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-10mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-40mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Vị Xuyên, Hoàng Xu Phì, Xí Mần, Bắc Quang, Bắc Mê

Cao

2

Quảng Ngãi

Trà Bồng, Tây Trà và Sơn Hà

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Sìn Hồ, Phong Thổ và Than Uyên

Trung Bình

2

Đắk Lắk

Krông Bông

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương và Đơn Dương

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh và Khánh Sơn

Trung Bình