Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 06/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 06/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 06/10/2023 từ 50 mm đến 140mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-50mm; Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-35mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Giang

Mèo Vạc, Yên Minh, Vị Xuyên, Bắc Mê, Hoàng Su Phì, Xín Mần, Bắc Quang và Quang Bình

Cao

2

Lào Cai

Bắc Hà, Bảo Yên, Sa Pa và Văn Bàn

Cao

3

Yên Bái

Văn Yên, Mù Cang Chải và Văn Chấn

Cao

4

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc và Nam Giang

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Bảo Lâm

Trung Bình

2

Quảng Trị

Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

3

Lâm Đồng

Lạc Dương và Đơn Dương

Trung Bình