Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 13/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 13/10/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 13/10/2023 từ 60-170mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 100-200mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

3

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung bình

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung bình

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh và Nông Sơn

Trung bình

4

Quảng Ngãi

Bình Sơn và Trà Bồng

Trung bình