Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 16/11/2023

Vienkttv-BTLQ2023111607

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 16/11/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 16/11/2023 từ 20mm đến 120mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-120mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-150mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Cao

3

Quảng Nam

Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Nông Sơn

Cao

4

Quảng Ngãi

Tây Trà, Sơn Hà, Sơn Tây, Minh Long và Ba Tơ

Cao

5

Kon Tum

Đắk Glei, Kon Rẫy, Đắk Hà và Tu Mơ Rông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa và ĐaKrông

Trung Bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền và A Lưới

Trung Bình

3

Gia Lai

K’Bang

Trung Bình

4

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk và Krông Bông

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình

7

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Trung Bình

8

Ninh Thuận

Thuận Bắc và Thuận Nam

Trung Bình