Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 01h ngày 16/11/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 01h ngày 16/11/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 01h ngày 16/11/2023 từ 70mm đến 160mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 120-240mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-100mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-180mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

2

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Tư Nghĩa, Sơn Hà, Sơn Tây và Ba Tơ

Cao

3

Đắk Lắk

M’Đrắk và Krông Bông

Cao

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh, Khánh Vĩnh, Diên Khánh và Khánh Sơn

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Ninh và Lệ Thủy

Trung Binh

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Hải Lăng

Trung Binh

3

Quảng Nam

Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước và Nông Sơn

Trung Binh

4

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt và Lạc Dương

Trung Binh

5

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Binh

6

Ninh Thuận

Bác Ái, Ninh Hải và Thuận Bắc

Trung Binh