Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 07h ngày 20/07/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 07h ngày 20/07/2023)

 

 

  1. Căn cứ cảnh báo

–        Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;

–        Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;

–        Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

 

  1. Tình hình mưa

–        Có mưa tại một số khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 07h ngày 20/07/2023 từ 15mm đến 50mm, có nơi trên 50 mm.

 

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

–        Dự báo trong 6h tới, một số khu vực  Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10mm đến 40mm, một số nơi lên tới trên 60 mm đến 90mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

 

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

STT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và Ba Chẽ Cao

2

Thanh Hóa

Như Xuân

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

STT Tỉnh Huyện Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập Trung bình

2

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu, Tương Dương và Nghĩa Đàn

Trung bình