Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 20 tháng 7 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023072001

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 20/07/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 20/07/2023 từ 10mm đến 60mm.

3. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20- 60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

TP. Uông Bí, Bình Liêu, Tiên Yên, Đầm Hà, Hải Hà và TX. Đông Triều

Cao

2

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình và Đình Lập

Cao

3

Nghệ An

Kỳ Sơn, Tương Dương và Con Cuông

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Bắc Giang

Lục Nam và Sơn Động

Trung Bình

2

Hà Giang

Vị Xuyên và Bắc Quang

Trung Bình

3

Tuyên Quang

Lâm Bình

Trung Bình