Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 04/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 04/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 04/09/2023 từ 50 mm đến 80mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-120mm; Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 15-35mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-130mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-130mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc và Nam Giang

Cao

2

Gia Lai

TX. An Khê, K’Bang, Chư Păh và Đak Pơ

Cao

3

Lâm Đồng

Đạ Huoai, Đức Trọng, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ngãi

Ba Tơ

Trung Bình

2

Kon Tum

Tu Mơ Rông

Trung Bình

3

Đắk Lắk

Ea Kar, M’Đrắk, Krông Bông, Krông Pak và Cư Kuin

Trung Bình

4

Khánh Hòa

Vạn Ninh

Trung Bình