Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 04/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 04/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 04/09/2023 từ 40 mm đến 90 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-90mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-45mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 90-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Bắc Trà My

Cao

2

Kon Tum

Kon Rẫy và Đắk Hà

Cao

3

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa, Đắk Glong, Đắk Song và Đắk R’lấp

Cao

4

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Gia Lai

Đắk Đoa, Chư Păh, Mang Yang và Phú Thiện

Trung Bình

2

Bình Thuận

Bắc Bình, Hàm Thuận Bắc và Đức Linh

Trung Bình