Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 06/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 06/10/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 06/10/2023 từ 20mm – 70mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 15-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-90mm, khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang và Nam Giang

Cao

2

Đắk Nông

Đắk Glong, Krông Nô và Đắk Song

Cao

3

Lâm Đồng

TP. Đà Lạt, Đam Rông, Lâm Hà và Đức Trọng

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy và Sa Thầy

Trung Bình

2

Gia Lai

K’Bang, Đắk Đoa, Chư Păh và Mang Yang

Trung Bình