Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 08/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT
(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 08/10/2023)

I. Căn cứ cảnh báo
– Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
– Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
– Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
II. Tình hình mưa
– Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 08/10/2023 từ 40mm đến 80mm.
III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
– Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 0-50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 10-160mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Lệ Thủy

Cao

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Cao

3

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông, Cam Lộ và Hải Lăng

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

2

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Nông Sơn

Trung Bình

3

Quảng Ngãi

Sơn Tây và Ba Tơ

Trung Bình

4

Kon Tum

Đắk Glei, Ngọc Hồi, Kon Rẫy, Đắk Hà, Sa Thầy, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai

Trung Bình

5

Gia Lai

TX. An Khê, K’Bang và Đak Pơ

Trung Bình

6

Đắk Lắk

Ea Kar và M’Đrắk

Trung Bình

7

Lâm Đồng

Lạc Dương, Đơn Dương và Đức Trọng

Trung Bình

8

Đắk Nông

TX. Gia Nghĩa và Đắk Glong

Trung Bình

9

Bình Định

Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình