Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 09/6/2023

Vienkttv-BTLQ2023060913

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 09/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 09/06/2023 từ 50 mm đến 90 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-70mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 5-30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-80mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Quỳ Châu và Tương Dương

Cao

 Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Đắk Nông

Đắk Glong

Trung Bình

2

Lâm Đồng

Đạ Huoai, TP. Bảo Lộc, Đam Rông, Lâm Hà và Bảo Lâm

Trung Bình