Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 09/6/2023

Vienkttv-BTLQ2023060919

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 09/06/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 09/06/2023 từ 50 mm đến 90mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-40mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Sơn La

Thuận Châu, Mường La và Sông Mã

Cao

2

Kon Tum

Ngọc Hồi, Đắk Tô, Đắk Hà và Sa Thầy

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lào Cai

Bát Xát

Trung Bình

2

Điện Biên

Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo và Điện Biên Đông

Trung Bình

3

Lai Châu

Nậm Nhùn và Tam Đường

Trung Bình

4

Nghệ An

Quế Phong và Tương Dương

Trung Bình