Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 19 tháng 7 năm 2023

Vienkttv-BTLQ2023071913

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 19/7/2023)

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 19/7/2023 từ 30 mm đến 70 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-60mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Cao Bằng

Hòa An và Thạch An

Cao

2

Sơn La

Thuận Châu, Phù Yên, Mai Sơn, Sông Mã và Sốp Cộp

Cao

3

Kon Tum

Ngọc Hồi và Sa Thầy

Cao

4

Lâm Đồng

Lạc Dương, Bảo Lâm, Đạ Tẻh và Cát Tiên

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Thái Nguyên

Võ Nhai

Trung Bình

2

Phú Thọ

Tân Sơn

Trung Bình

3

Hòa Bình

Đà Bắc

Trung Bình

4

Đắk Nông

Đắk Glong và Đắk R’lấp

Trung Bình