Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Đặng Quốc Khánh

Sáng ngày 19/7, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh (NCS) Đặng Quốc Khánh với đề tài: “Nghiên cứu xác định mô hình phát triển kinh tế hộ gia đình thích ứng với điều kiện hạn hán trong bối cảnh biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ (Thí điểm cho tỉnh Ninh Thuận)”; Ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương chủ trì buổi đánh giá

Buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh NCS. Đặng Quốc Khánh có sự tham dự của PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện KTTVBĐKH), TS. Nguyễn Quốc Khánh và TS. Lê Ngọc Cầu (Phó Viện trưởng), GS.TS. Trần Thục (chuyên gia cao cấp của Viện), PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng (Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học Biến đổi khí hậu) cùng các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày nội dung luận án trước các thành viên hội đồng

Tại buổi đánh giá, TS. Trần Thanh Thủy (Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh NCS. Đặng Quốc Khánh gồm 7 thành viên: GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Đặng Quang Thịnh (Viện KTTVBĐKH) là Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Vũ Hoàng Hoa (Trường Đại học Thủy lợi) là Ủy viên Phản biện 1; PGS. TS. Nguyễn Thế Hưng (Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) là Ủy viên Phản biện 2; TS. Nguyễn Đăng Mậu (Viện KTTVBĐKH), TS. Trần Thanh Thủy (Viện KTTVBĐKH) và TS. Nguyễn Văn Vương (Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) là Ủy viên.

Dưới sự chủ trì của GS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Chủ tịch Hội đồng), các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Đặng Quốc Khánh trình bày tóm tắt các nội dung của luận án. Trong đó tập trung vào 3 luận điểm bảo vệ chính: Ninh Thuận là tỉnh chịu tác động điển hình của biến đổi khí hậu thời gian qua, các tác động trực tiếp là hiện tượng hạn hán, hoang mạc hóa diễn ra ngày càng nghiêm trọng hơn; Các nhóm nhân tố như điều kiện tự nhiên, xã hội, xu hướng biến đổi hạn hán có tác động rõ rệt tới xu hướng lựa chọn, mức độ áp dụng biện pháp thích ứng hạn hán của hộ nông dân; Sự tác động của hán hán và hành vi lựa chọn thích ứng với hạn hán của hộ gia đình trong việc xác định các mô hình kinh tế hộ gia đình trong sản xuất nông nghiệp.

Toàn cảnh buổi đánh giá

Kết thúc phần trình bày của NCS, các thầy cô trong Hội đồng đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, đánh giá Luận án. Sau phiên họp kín, các thành viên trong Hội đồng đánh giá Luận án của NCS. Đặng Quốc Khánh đạt yêu cầu nhưng cần tiếp tục chỉnh sửa để chuẩn bị cho buổi đánh giá cấp Viện.