Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 13h ngày 24/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 13h ngày 24/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 13h ngày 24/06/2023 từ 70 mm đến 150 mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 25- 50mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-160mm; khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến từ 10-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-60mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Tiên Yên, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Hà Giang

Hoàng Su Phì, Xín Mần, Quang Bình, Nậm Pồ, Mường nhé, Tuần Giáo

Cao

3

Lào Cai

Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà và Bảo Yên

Cao

4

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sông Mã, Sốp Cộp và Vân Hồ

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và Lạc Sơn

Cao

6

Đắk Nông

Đắk Glong, Cư Jút, Đắk Mil, Krông Nô và Đắk Song

Cao

7

Lâm Đồng

Đam Rông, Lạc Dương, Lâm Hà, Đơn Dương, Đức Trọng và Bảo Lâm

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình .

Trung Bình

2

Cao Bằng

Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa, Hòa An và Thạch An

Trung Bình

3

Lai Châu

Mường Tè và Than Uyên

Trung Bình

4

Quảng Nam

Đại Lộc, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Núi Thành, Phú Ninh

Trung Bình

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Trung Bình

6

Đắk Lắk

Krông Bông, Krông Pak và Krông Ana

Trung Bình

7

Bình Thuận

Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc

Trung Bình