Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 24/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 24/06/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 24/06/2023 từ 50 mm đến 150mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 20-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-140mm; Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-140mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-140mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 30-110mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1                

Quảng Ninh

Bình Liêu, Tiên Yên, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2                

Lạng Sơn

Đình Lập

Cao

3                

Bắc Giang

Sơn Động

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lai Châu

Tam Đường và Tân Uyên

Trung Bình

2

Nghệ An

Quế Phong

Trung Bình

3

Bình Thuận

Hàm Thuận Bắc và Đức Linh

Trung Bình