Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 07/10/2023

Vienkttv-BTLQ2023100719

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 07/10/2023)

 

I. Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

II. Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 07/10/2023 từ 30 mm đến 100 mm.

III. Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 30mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 15-100mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

3

Quảng Nam

Nam Giang, Phước Sơn, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My và Phú Ninh

Cao

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Trung bình

2

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Trung bình