Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 26/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 26/09/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 26/09/2023 từ 70 mm – 100mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 50-80mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 80-120mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Nghệ An

Quế Phong, Kỳ Sơn, Tương Dương, Nghĩa Đàn, Con Cuông, Anh Sơn và Thanh Chương

Cao

 

2

Thanh Hóa

Thạch Thành và Như Xuân

Cao

 

3

Hà Tĩnh

Hương Sơn, Đức Thọ, Vũ Quang, Hương Khê và Kỳ Anh

Cao

 

4

Thừa Thiên Huế

A Lưới và Nam Đông

Cao

 

5

Quảng Nam

Tây Giang và Đông Giang

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Quảng Trạch

Trung Bình

2

Khánh Hòa

Khánh Vĩnh

Trung Bình

3

Bình Thuận

Hàm Thuận Nam và Hàm Tân

Trung Bình