Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ lần 1 của NCS. Trần Quốc Cường

Sáng ngày 26/9, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức hội thảo khoa học luận án tiến sĩ lần 1 cho NCS. Trần Quốc Cường với đề tài luận án: “Nghiên cứu, đánh giá giá trị các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre”, Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

PGS.TS. Doãn Hà Phong chủ trì hội thảo

Hội thảo của NCS. Trần Quốc Cường diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS. Doãn Hà Phong (Viện Khoa học KTTVBĐKH) với sự tham gia của các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại hội thảo, NCS. Trần Quốc Cường đã giới thiệu tóm tắt nội dung của luận án. Trình bày về lý do lựa chọn đề tài, NCS. Cường cho biết, tại Việt Nam đã có rất nhiều nghiên cứu, dự án được thực hiện về các dịch vụ hệ sinh thái vùng triều (bao gồm khu vực rừng ngập mặn, bãi bồi ven biển, đất ngập nước …). Tuy nhiên, các nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào vùng rừng ngập mặn.  

Theo NCS Cường, vùng triều ven biển huyện Thạnh Phú là một trong những vùng ven biển Đồng bằng sông Cửu Long, nằm giữa cửa Hàm Luông và Cổ Chiên. Khu vực nghiên cứu phần lớn nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Thạnh Phú, mang điển hình đặc trưng của ven biển, từ cửa Tiểu cho đến cửa Trần Đề của vùng ven biển đồng bằng sông Cửu Long.

NCS. Trần Quốc Cường trình bày nội dung luận án

Hiện, chưa có nghiên cứu đánh giá trị dịch vụ hệ sinh thái của vùng triều giáp với rừng ngập mặn ven biển (tính đến độ sâu 6m nước khi triều thấp). Do vậy, NCS. Trần Quốc Cường hy vọng nghiên cứu của mình có thể đánh giá được tổng giá trị kinh tế của hệ sinh thái vùng triều nơi đây. Thông tin về giá trị sử dụng gián tiếp và trực tiếp này cung cấp cơ sở khoa học cho việc quản lý, đề ra các giải pháp trong quản lý, bảo tồn và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên hệ sinh thái vùng triều ven biển khu vực nghiên cứu.

Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được NCS. Trần Quốc Cường chia thành 4 chương gồm: Tổng quan các vấn đề nghiên cứu; Hướng tiếp cận và phương pháp nghiên cứu; Đặc điểm tự nhiên, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên vùng triều Thạnh Thú, tỉnh Bến Tre; Đánh giá giá trị kinh tế của dịch vụ hệ sinh thái vùng triều khu vực Thanh Phú,tỉnh Bến Tre; Đề xuất 1 số giải pháp bảo tồn, quản lý và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên khu vực nghiên cứu.

Toàn cảnh hội thảo

Sau phần trình bày của NCS. Trần Quốc Cường, các thầy cô tham dự hội thảo đã đặt câu hỏi và góp ý về mặt cấu trúc của luận án, nội dung chi tiết của các chương và những kết quả cũng như điểm mới mà luận án cần đạt được.