Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 19h ngày 30/10/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 19h ngày 30/10/2023)

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Trung Bộ và Nam Trung Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 19h ngày 30/10/2023 từ 80 mm đến 160mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 40-60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 50-80mm; Nam Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 20-50mm cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Bình

Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh và Lệ Thủy

Cao

2

Quảng Trị

Vĩnh Linh, Hướng Hóa, ĐaKrông và Cam Lộ

Cao

3

Quảng Nam

Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Phước Sơn và Hiệp Đức

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Hà Tĩnh

Hương Khê và Kỳ Anh

Trung Bình

2

Thừa Thiên Huế

Phong Điền, A Lưới và Nam Đông

Trung Bình

3

TP. Đà Nẵng

Q. Hòa Vang

Trung Bình

4

Quảng Ngãi

Bình Sơn, Trà Bồng, Tây Trà, Tư Nghĩa, Sơn Hà và Sơn Tây

Trung Bình

5

Bình Định

An Lão, Tây Sơn và Vân Canh

Trung Bình

6

Phú Yên

Đồng Xuân, Tuy An, Sơn Hòa, Sông Hinh và Tây Hòa

Trung Bình