Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 25/06/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 25/06/2023)

 

  1. Căn cứ cảnh báo
  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.
  1. Tình hình mưa
  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 25/06/2023 từ 50 mm đến 100 mm.
  • Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực
  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-140mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Phú Thọ

Yên Lập, Thanh Sơn và Tân Sơn

Cao

2

Hà Giang

Nậm Pồ, Mường Chà, Điện Biên, Điện Biên Đông và Mường ảng

Cao

3

Sơn La

Thuận Châu, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn

Cao

4

Hòa Bình

Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc và Mai Châu

Cao

5

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh và Thường Xuân

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Cao Lộc, Chi Lăng và Lộc Bình

Trung Bình

2

Bắc Giang

Lạng Giang

Trung Bình

3

Nghệ An

Quế Phong

Trung Bình