Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 7h ngày 13/09/2023

Vienkttv-BTLQ2023091307

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 7h ngày 13/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 7h ngày 13/09/2023 từ 20mm đến 100mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 0-25mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-70mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Yên Bái

Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn và Yên Bình

Cao

2

Sơn La

Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Sốp Cộp và Vân Hồ

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Văn Quan, Bắc Sơn, Chi Lăng và Lộc Bình

Trung Bình

2

Cao Bằng

Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang và Thạch An

Trung Bình

3

Hà Giang

Vị Xuyên và Bắc Quang

Trung Bình

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn và Sơn Dương

Trung Bình

5

Thái Nguyên

Đại Từ và Phổ Yên

Trung Bình

6

Điện Biên

Điện Biên

Trung Bình

7

Hòa Bình

Đà Bắc, Kỳ Sơn và Lương Sơn

Trung Bình