Bản tin cảnh báo lũ quét lúc 1h ngày 13/09/2023

BẢN TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT

(Bản tin cảnh báo lũ quét 1h ngày 13/09/2023)

 

1.Căn cứ cảnh báo

  • Số liệu mưa vệ tinh GHE của NOAA;
  • Mưa dự báo do Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu thực hiện;
  • Kết quả từ mô hình cảnh báo lũ quét VNOFFG.

2.Tình hình mưa

  • Có mưa tại một số khu vực thuộc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên với lượng mưa tích lũy 6 giờ tính đến 1h ngày 13/09/2023 từ 60 mm đến 110 mm.

3.Khả năng xảy ra lũ quét trên lưu vực

  • Dự báo trong 6h tới, khu vực Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến từ 10- 60mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 60-150mm; khu vực Bắc Trung Bộ có lượng mưa phổ biến từ 5-40mm, lượng mưa lớn nhất một số nơi từ 40-140mm. Cảnh báo nguy cơ lũ quét xảy ra tại một số khu vực sau:

Bảng nguy cơ lũ quét cao một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Quảng Ninh

Bình Liêu, Hải Hà, Ba Chẽ và Hoành Bồ

Cao

2

Yên Bái

Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn và Yên Bình

Cao

3

Phú Thọ

Thanh Sơn, Thanh Thủy và Tân Sơn

Cao

4

Sơn La

Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu

Cao

5

Hòa Bình

Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu

Cao

6

Thanh Hóa

Mường Lát, Quan Hóa, Bá Thước, Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc

Cao

 

Bảng nguy cơ lũ quét trung bình một số khu vực

TT

Tỉnh

Huyện

Nguy cơ lũ quét

1

Lạng Sơn

Tràng Định, Bình Gia, Văn Lãng, Cao Lộc, Chi Lăng, Lộc Bình

Trung Bình

2

Bắc Giang

Lục Ngạn, Sơn Động, Việt Yên và Hiệp Hòa

Trung Bình

3

Cao Bằng

Hà Quảng, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Hạ Lang, Quảng Uyên, Phục Hòa

Trung Bình

4

Tuyên Quang

Lâm Bình, Na Hang, Chiêm Hóa, Hàm Yên và Yên Sơn

Trung Bình

5

Hà Giang

Nậm Pồ, Mường Nhé, Mường Chà, Tủa Chùa, Tuần Giáo, Điện Biên

Trung Bình

6

Lai Châu

Nậm Nhùn, Sìn Hồ và Than Uyên

Trung Bình