Bản tin Dự báo Sóng và Mực nước phát lúc 13h ngày 19/11/2023

<img class="alignnone size-medium wp-image-12366" src="http://imh.ac.vn/wp-content/uploads/2023/11/animation_wave_2023111800-2-300×225.gif" alt="" width="300" height="225"20231119_13h_Ban tin Du bao Song va Muc nuoc />