Bản tin ENSO tháng 4 năm 2018

Theo thông báo ngày 2 tháng 4 năm 2018 của Trung tâm Khí hậu Hoa Kỳ (CPC), hiện tượng La Nina đã xuất hiện trên khu vực xích đạo Thái Bình Dương kể từ tháng 10 năm 2017 và có xu thế yếu dần trong những tháng gần đây. Trên cơ sở đó, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi đã khẩn trương cập nhật thông tin và xây dựng bản tin ENSO tháng 4 năm 2018 trong file kèm theo: /files/doc/2018/Thang4/Ban tin ENSO_16_4_2018.pdf

Trả lời