Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phạm Ngọc Anh

Ngày 02/12/2020, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS. Phạm Ngọc Anh với đề tài luận án: Nghiên cứu quản lý tài nguyên nước thích ứng với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại Cà Mau và Hậu Giang”, ngành: Biến đổi khí hậu, mã số: 9440221.

Tham dự buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phạm Ngọc Anh có các giáo sư, phó giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Biến đổi khí hậu đến từ Đại học Thủy lợi, Cục Biến đổi khí hậu… cùng một số cán bộ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới và tính thực tiễn của đề tài. Hội đồng chấm luận án tiến sỹ cấp Cơ sở đã nhất trí thông qua luận án của NCS. Phạm Ngọc Anh  và đều đồng ý cho NCS bảo vệ luận án cấp Viện.

 
         Sau đây là hình ảnh trong buổi bảo vệ cấp cơ sở:
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời