Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Anh Dũng

Chiều ngày 25/05, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Anh Dũng với đề tài: “Nghiên cứu xây dựng bản đồ phân bố ô nhiễm bụi hỗ trợ quy hoạch đô thị Thành phố Hà Nội”; Ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Mã số: 9850101.

 
Toàn cảnh buổi bảo vệ 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, được sự đồng ý và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 707/BGDĐT-GDĐH ngày 26 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tuyến năm 2021 trong thời gian dịch Covid-19; Ngày 21 tháng 5 năm 2021 Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã ban hành Quyết định số 113/ QĐ-VKTTVBĐKH ngày 21 tháng 5 năm 2021 về việc ban hành Quy trình tổ chức buổi bảo vệ luận án tiến sĩ theo hình thức trực tuyến;
 
Được sự đồng thuận của các thành viên Hội đồng, NCS, buổi Họp Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Nguyễn Anh Dũng đã diễn ra dưới sự chủ trì của GS. TS. Trần Thục – Chủ tịch Hội đồng; PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Thư kí Hội đồng; Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Nguyễn Đức Lượng (Trường Đại học Xây dựng), PGS. TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh (Trường Đại học Công nghệ), TS. Lý Bích Thủy (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội); PGS. TS. Hoàng Anh Lê (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) và PGS. TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) là Ủy viên.

 
NCS. Nguyễn Anh Dũng trình bày luận án

Trước các thành viên Hội đồng, NCS. Nguyễn Anh Dũng đã lần lượt trình bày những nội dung thuộc đề tài nghiên cứu như: Tính cấp thiết, mục tiêu, phương pháp, luận điểm, kết quả thực hiện…
 
Luận án của NCS. đã đánh giá được ảnh hưởng của một số yếu tố khí tượng đến hàm lượng PM10 tại khu vực Hà Nội; xây dựng được 02 mô hình hồi quy tuyến tính đa biến và mô hình mạng thần kinh nhân tạo và ứng dựng mô hình mạng thần kinh nhân tạo để xây dựng bản đồ phân bố hàm lượng bụi PM10 từ dữ liệu khí tượng toàn cầu độ phân giải cao (1 km2).

 
PGS. TS. Dương Văn Khảm tóm tắt nhận xét của các thành viên Hội đồng
 
PGS. TS. Dương Hồng Sơn thay mặt tập thể hướng dẫn nhận xét về NCS.

Hội đồng đề nghị công nhận trình độ và cấp bằng tiến sĩ ngành Quản lý tài nguyên và môi trường cho NCS. Nguyễn Anh Dũng. Nghiên cứu sinh cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Trả lời