Đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trịnh Thu Phương

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Viện Khoa học hoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trịnh Thu Phương với đề tài luận án: Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn nhận dạng lũ lớn trên lưu vực sông Hồng góp phần nâng cao hiệu quả điều hành hệ thống liên hồ chứa, ngành: Thủy văn học, mã số: 9850104.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện được thành lập theo Quyết định số 40/QĐ-VKTTVBĐKH ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Hội đồng gồm 07 thành viên:

GS. TS. Trần Thục (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Chủ tịch Hội đồng;

– TS. Ngô Thị Thủy (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Thư kí Hội đồng;

– Ba Phản biện Hội đồng: PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu); PGS. TS. Hoàng Thanh Tùng (Trường Đại học Thủy lợi); TS. Nguyễn Lan Châu (Chuyên gia;

– Hai Ủy viên Hội đồng: PGS. TS. Phan Thị Thanh Hằng (Viện Địa lý); PGS. TS. Nguyễn Tiền Giang (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên).

Tham dự và phát biểu tại buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện của NCS. Trịnh Thu Phương có đại diện cơ sở đào tạo PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu; Đại diện cơ quan quản lý NCS – PGS. TS. Nguyễn Bá Thủy – Phó Giám độc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia. Ngoài ra còn có các giáo sư, phó giáo sư và các nhà khoa học đầu ngành trong lĩnh vực Thủy văn học cùng một số cán bộ trong và ngoài Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Hội đồng và các nhà khoa học tham gia buổi bảo vệ đã đặt ra nhiều câu hỏi, đồng thời đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp cho nội dung của Luận án. Luận án đã được các thành viên Hội đồng đánh giá cao về tính mới của đề tài, các thành viên Hội đồng đều đánh giá NCS đạt trình độ tiến sĩ. Và đưa ra một số vấn đề để NCS tiếp tục hoàn thiện trước khi nộp thư viện Quốc gia.

Dưới đây là hình ảnh về buổi đánh giá luận án:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trả lời