Đánh giá nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021

Chiều ngày 27/10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã có cuộc họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2021.

Hội đồng do PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.

 

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương chủ trì

Tại hội đồng, các chủ nhiệm đã lần lượt trình bày tóm tắt báo cáo của từng nhiệm vụ.

Quản lý tổ chức cán bộ, tài chính và hành chính, quản trị của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền KH và CN; Hợp tác quốc tế; Quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị KH và CN của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu;

Nghiên cứu đánh giá một số hiện tượng khí hậu cực đoan và cung cấp các bản tin dự báo thời tiết, mưa lớn, xoáy thuận nhiệt đới, khí hậu và nhận định xu thế một số thiên tai năm 2021;

 

Ông Trần Trung Thành, trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính trình bày

Nghiên cứu, đánh giá điều kiện KTNN vụ Đông xuân, vụ Mùa và giám sát, cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp phục vụ xây dựng và cung cấp bản tin thông báo khí tượng nông nghiệp của 9 vùng sinh thái năm 2021;

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm, diễn biến và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, hải văn;

Nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và công nghệ xử lý chất thải trong năm 2021;

Phát triển, nghiên cứu và ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu.

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam;

Đánh giá đặc điểm, diễn biến các yếu tố khí tượng, dự báo thủy triều, xâm nhập mặn và sóng ven bờ tại khu vực Nam Bộ trong năm 2021 và khả năng ứng dụng phương pháp số trị trong dự báo khí tượng.

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Tại cuộc họp, các thành viên hội đồng đã nêu câu hỏi đối với các nhiệm vụ và đọc nhận xét kết quả, đánh giá xếp loại nhiệm vụ. Hội đồng đã thông qua Biên bản họp và đánh giá các nhiệm vụ đều đạt được các mục tiêu đề ra.

Trả lời