Danh mục các dự án hợp tác quốc tế từ 2010 đến nay

Tài liệu theo tập tin đính kèm

STT

Tên dự án

Đơn vị tài trợ

Thời gian thực hiện

Thời gian kết thúc

Kinh Phí

Đơn vị thực hiện

Ghi chú

1

Thành lập trung tâm đào tạo Môi Trường Việt Nam- Hàn Quốc

KOICA

2007

2011

Trung tâm Việt Hàn Establishment of Vietnam Environment Training Center

2

Tác động của Biến đổi Khí hậu lên tài nguyên nước và các biện pháp thích ứng

DANIDA

2008

2010

kr. 4,471,000 Ban Quản lý Dự án Impact of Climate Change on water resources and adaptation measures

3

Kịch bản nước biển dâng và khả năng giảm thiểu rủi ro thiên tai tại Việt Nam

DANIDA

2008

2010

kr. 4,430,000 Ban Quản lý Dự án Sea water level rise scenarios and possible disaster risk reduction in Vietnam

4

Tăng cường năng lực ứng phó với BDKH tại Việt Nam nhằm giảm nhẹ tác động và kiểm soát phát thải khí nhà kính

UNDP

2009

2013

Ban Quản lý Dự án

5

Tăng cường năng lực cho nghiên cứu chính sách về lồng ghép thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên nước

“APN-

Đại học Kengbangsaan Malaysia “

2009

2012

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

6

Nghiên cứu khả thi về hệ thống xe bus nhanh tại Thành Phố Hồ Chí Minh

KOICA

2010

2012

Phân Viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam

7

Ứng dụng mô hình hệ thống trái đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu hệ thống gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam

“Chính phủ Hoàng gia Na Uy

2011

2014

Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Nông nghiệp

8

Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu và các giải pháp ứng phó khu vực ĐBSCL; Phần B: Ứng phó với Biến đổi khí hậu và Quy hoạch.

ADB

2012

2013

Ban Quản lý Dự án 9

9

“Chi tiết hóa kịch bản Biến đổi khí

hậu độ phân giải cao cho Việt Nam”

CSIRO

2012

2013

AUD 158,000 Trung tâm Nghiên cứu Khí tượng Khí hậu

10

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp thích ứng (Pha 2)

ADB

2013

TT Nghiên cứu môi trường

11

Hợp tác NAMA trong lĩnh vực quản lý chất thải:”Chuyển hóa rác thải thành tài nguyên tại các thành phố tại Việt Nam giữa Ủy Ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc Khu vực Châu Á

Ủy Ban Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc Khu vực Châu Á (UN)

2013

2015

59.842 đô la Mỹ

Trung tâm BĐKH

12

Hỗ trợ các hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) tại Việt Nam

GIZ

2014

2017

Ban Quản lý Dự án

13

Dự án tăng cường năng lực thực hiện chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu

UNDP

2014

2017

Ban Quản lý Dự án

14

Xây dựng chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC) giai đoạn 2016-2020

World Bank

2015

2016

2,7 tỷ đồng

TT Nghiên cứu môi trường

15

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất các giải pháp thích ứng (Pha 1)

ADB

11/2010

Dec-11

1,090 tỷ đồng

TT Nghiên cứu môi trường

16

Xây dựng và thực hiện các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu ở các vùng ven biển Việt Nam

Phần Lan

2011

2013

17

Ứng dụng mô hình hệ thống Trái Đất của Na Uy xây dựng kịch bản biến đổi khí hậu, nghiên cứu gió mùa và các hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam

Chính phủ Hoàng gia Na Uy

12/2011

12/2014

927 000 đô la Mỹ

Trung tâm KTNN

18

Dự án nghiên cứu về hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA) trong lĩnh vực quản lý chất thải theo cách đo lường, báo cáo và kiểm chứng

Trung tâm Hợp tác Quốc tế về Môi trường Nhật Bản (OECC)

07/2012

02/2015

18.396 USD

Trung tâm BĐKH

19

Tăng cường khả năng chống chịu thiên tai cho cộng đồng ven biển tại Việt Nam”

Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC)

01/02/2013

30/01/2015

30 000 USD

Trung tâm BĐKH

20

Tiếp nhận chuyển giao công nghệ quan trắc bụi PM 2.5

Trung tâm nghiên cứu ô nhiễm không khí châu Á, Nhật Bản (ACAP)

2015

TT Nghiên cứu môi trường

21

Nâng cao năng lực Biến đổi khí hậu và Phát triển bền vững cho trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Đại học Yonsei, Hàn Quốc

2015

37 000 đô la Mỹ

Trung tâm Việt Hàn

Trả lời