Định hướng xây dựng hệ thống các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia

Ngày 16/7, Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phối hợp với Tổ chức về Bảo tồn thiên nhiên tại Việt Nam (WWF Việt Nam) tổ chức hội thảo trực tuyến “Định hướng xây dựng hệ thống MRV quốc gia và hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia”.

 Hội thảo diễn ra nhằm cập nhật quá trình xây dựng hệ thống MRV quốc gia và hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu quốc gia. Đồng thời, thúc đẩy tiến trình tham vấn giữa các Bộ và đối tác cũng như thành viên VCCA để đóng góp hiệu quả cho những nội dung quan trọng trong hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định và kiểm kê khí nhà kính, việc lồng ghép đưa MRV vào trong Nghị định hướng tới hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia và cấp ngành hiệu quả và minh bạch.

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu phát biểu trực tuyến 

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương, Phó Viện trưởng Viện Khoa học, Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu cho biết, Trong kế hoạch thực hiện Thỏa thuận Paris của Việt Nam tại QĐ số 2053 của Thủ tướng Chính phủ, thiết lập hệ thống công khai minh bạch (MRV) là nhiệm vụ bắt buộc gồm MRV cho giảm nhẹ, thích ứng và nguồn lực tài chính. Trong đó, việc ban hành Hệ thống đo đạc, báo cáo, thẩm định cho các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính sẽ có tác động tích cực tới các chủ thể phát thải khí nhà kính, tạo động lực cho đầu tư vào các hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói riêng và ứng phó với biến đổi khí hậu nói chung. Mặt khác, Hệ thống sẽ cung cấp một biện pháp thi hành hiệu quả cho các Bộ, ngành, địa phương nhằm hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý nhà nước và đảm bảo mức giảm nhẹ phát thải khí nhà kính được quốc tế công nhận.

PGS. TS. Huỳnh Thị Lan Hương cũng mong rằng thông qua hội thảo này sẽ nhận được nhiều sự chia sẻ, đóng góp ý kiến đến từ các nhà khoa học, các chuyên gia, các nhà khoa học, các doanh nghiệp,…. về những nội dung quan trọng trong hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định và kiểm kê khí nhà kính, việc lồng ghép đưa MRV vào trong Nghị định hướng tới hệ thống đo đạc, báo cáo và thẩm định (MRV) hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính ở cấp quốc gia và cấp ngành hiệu quả và minh bạch.

 
Toàn cảnh Hội thảo 

Tại hội thảo các chuyên gia đã trình bày 2 báo cáo gồm: Định hướng xây dựng hệ thống MRV quốc gia do TS. Lương Quang Huy trình bày; Giới thiệu hệ thống giám sát – báo cáo – thẩm định (MRV) các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu do TS. Phạm Thanh Long trình bày.

Trả lời