Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Bá Kiên

Hội đồng đã nghe NCS. Trương Bá Kiên trình bày tóm tắt nội dung luận án, đưa ra các nhận xét chi tiết và đánh giá toàn diện về công trình nghiên cứu của NCS trong cuộc họp kín.

Sáng ngày 15/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Trương Bá Kiên với đề tài luận án: “Vai trò của đồng hóa cập nhật nhanh số liệu ra-đa trong mô hình WRF đối với dự báo định lượng mưa hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh”; Ngành: Khí tượng và khí hậu học; Mã số: 9440222.

PGS. TS. Phan Văn Tân chủ trì buổi đánh giá

Tới dự buổi đánh giá cấp Viện của NCS. Trương Bá Kiên có đại diện cơ sở đào tạo là PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu), GS.TS. Trần Thục (Chủ tịch Hội Khí tượng Thủy văn Việt Nam), đại diện các cơ quan phối hợp đào tạo với Viện và các chuyên gia thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường.

Tại buổi đánh giá, ThS. Nguyễn Thị Thúy Nga (Phòng Khoa học, Đào tạo, Hợp tác quốc tế và Tạp chí) đã tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và công bố Quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Trương Bá Kiên. Cụ thể, theo Quyết định số 324/QĐ-VKTTVBĐKH, ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Viện Trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu, Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện cho NCS. Trương Bá Kiên gồm 7 thành viên: GS. TS. Phan Văn Tân (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Chủ tịch Hội đồng; TS. Nguyễn Đăng Mậu (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên Thư ký; PGS. TS. Dương Văn Khảm (Viện Khoa học KTTVBĐKH) là Ủy viên phản biện 1; PGS. TS. Vũ Thanh Hằng (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên) là Ủy viên phản biện 2; PGS. TS. Hoàng Lưu Thu Thủy (Viện Địa lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) là Ủy viên phản biện 3; PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Viện Khoa học KTTVBĐKH)  và TS. Võ Văn Hòa (Tổng cục Khí tượng Thủy văn) là Ủy viên.

NCS. Trương Bá Kiên trình bày các nội dung của luận án

Dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng là GS. TS. Phan Văn Tân, các thành viên trong Hội đồng đã nghe NCS. Trương Bá Kiên trình bày tóm tắt các nội dung của luận án gồm: Mục tiêu, đối tượng, phạm vi, nội dung và kết quả nghiên cứu… Theo NCS. Trương Bá Kiên, luận án đã tiến hành thử nghiệm và xác định được bộ tham số hoá vật lý phù hợp cho hệ thống HCM-RAP ứng dụng trong dự báo định lượng mưa hạn cực ngắn (1-6h) cho khu vực thành phố Hồ Chí Minh theo phương pháp đồng hóa cập nhật nhanh từng giờ ra-đa cho mô hình WRF.

Cùng với đó, Luận án đã phân tích, đánh giá hiệu quả của các yếu tố quan trắc của ra-đa trong đồng hóa cập nhật nhanh và xác định được mức độ đóng góp cụ thể của độ phản hồi, tốc độ gió xuyên tâm đến độ chính xác của dự báo mưa tại các hạn dự báo 1-6h và các ngưỡng mưa khác nhau. Kết quả cho thấy, độ phản hồi có vai trò, ảnh hưởng lớn nhất trong việc cải thiện kĩ năng dự báo mưa định lượng hạn cực ngắn so với không đồng hóa và đồng hoá số liệu ra-đa đồng hóa cập nhật nhanh đã cải thiện chất lượng dự báo định lượng mưa hạn từ 4-6h so với ngoại suy ra-đa, bổ khuyết khoảng trống trên và cùng với ngoại suy mưa ra-đa hạn 1-3h nhằm năng cao chất lượng dự báo mưa định lượng hạn cực ngắn cho khu vực Thành phố Hồ Chí Minh.

PGS.TS. Ngô Đức Thành đại diện giáo viên hướng dẫn nhận xét về NCS

Sau phần trình bày của NCS. Trương Bá Kiên, các thầy cô trong Hội đồng đã lần lượt đọc ý kiến phản biện. Kết thúc phiên họp kín, Hội đồng đánh giá NCS. Trương Bá Kiên đủ tiêu chuẩn đạt trình độ tiến sĩ. Tuy nhiên, NCS. cần sửa chữa và hoàn thiện Luận án theo Quyết nghị của Hội đồng trước khi nộp cho Thư viện Quốc gia.

Một số hình ảnh của buổi chấm luận án tiến sĩ của NCS. Trương Bá Kiên:

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) phát biểu tại buổi đánh giá

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà đại diện cơ sở đào tạo tặng hoa cho NCS

NCS phát biểu tại buổi đánh giá

NCS chụp ảnh cùng các thầy cô trong hội đồng

NCS chụp ảnh cùng đại diện cơ sở đào tạo

NCS tặng hoa, chụp ảnh cùng hai thầy giáo hướng dẫn

NCS tặng hoa, chụp ảnh cùng Lãnh đạo Viện và hai thầy giáo hướng dẫn

Đại diện Tổng cục Khí tượng Thủy văn tặng hoa chúc mừng NCS

Giám đốc Trung tâm Khí tượng – Khí hậu tặng hoa chúc mừng NCS

Toàn cảnh buổi đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS. Trương Bá Kiên.