Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến tổn thất và thiệt hại”

Buổi nghiệm thu nhằm mục đích đánh giá kết quả thực hiện dự án, mức độ hoàn thành về khối lượng và chất lượng dự án.

TS Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu giữ vai trò chủ tịch Hội đồng

Chiều ngày 12/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở Dự án “Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến tổn thất và thiệt hại” do TS. Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì.

 

Toàn cảnh buổi nghiệm thu

Dự án Đánh giá mức độ rủi ro và tính dễ bị tổn thương do BĐKH, xác định nhu cầu thích ứng và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến tổn thất và thiệt hại” được thực hiện từ năm 2018 -2020. Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là đơn vị chủ trì thực hiện dự án. Đơn vị phối hợp thực hiện nhiệm vụ là Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi nghiệm thu, Hội đồng đã nghe TS. Lê Ngọc Cầu (chủ nhiệm Dự án) trình bày về 3 mục tiêu chính của Dự án gồm: (1) Đánh giá tính dễ bị tổn thương, mức độ rủi ro, và tổn thất và thiệt hại do BĐKH gây ra cho các lĩnh vực nông nghiệp và dân cư, từ đó cung cấp thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về tổn thất và thiệt hại liên quan đến BĐKH; (2) Xác định được nhu cầu thích ứng với BĐKH và nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan đến tổn thất và thiệt hại do BĐKH gây ra các lĩnh vực nông nghiệp và dân cư cho các tỉnh được lựa chọn để thự hiện thí điểm dự án; (3) Đề xuất được các giải pháp tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho các lĩnh vực nông nghiệp và dân cư cho các tỉnh được lựa chọn để thực hiện thí điểm dự án. Phạm vi thực hiện tại 9 tỉnh, trong đó có 3 tỉnh miền núi: Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình; 3 tỉnh ven biển: Nam Định, Thừa Thiên Huế, Bạc Liêu; 3 tỉnh/ thành phố ở các đồng bằng: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

 
                                      TS Lê Ngọc Cầu, chủ nhiệm Dự án trình bày trước Hội đồng

       Trong 3 năm thực hiện, dự án đã đạt được những kết quả sau: Đánh giá tính dễ bị tổn thương, rủi ro, tổn thất và thiệt hại do BĐKH gây ra cho lĩnh vực nông nghiệp và dân cư tại 9 tỉnh/thành; Xác định nhu cầu thích ứng, nhu cầu giải quyết các vấn đề liên quan TT&TH, và đề xuất các giải pháp thích ứng với BĐKH cho các tỉnh/thành chọn đánh giá; Đề xuất các giải pháp tăng cường năng lực thích ứng với BĐKH cho các lĩnh vực nông nghiệp và dân cư cho các tỉnh/thành được lựa chọn để thực hiện thí điểm dự án; Xây dựng khung hướng dẫn đánh giá mức độ rủi ro, tính dễ bị tổn thương, tổn thất và thiệt hại.

Sau phần trình bày những nội dung, kết quả của Dự án thì các chuyên gia, thành viên trong hội đồng đến từ các Viện Nghiên cứu, Đại học Kinh tế, Trường Tài nguyên Môi trường, Cục Biến đổi Khí hậu đã đưa ra nhiều ý kiến xây dựng, đóng góp để báo cáo Dự án hoàn thiện hơn.

Trả lời