Hội đồng nghiệm thu niên độ năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam”

Chiều ngày 10/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu niên độ năm 2020 và hoàn thành nhiệm vụ Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam” do TS. Phạm Thị Thanh Ngà làm Chủ tịch Hội đồng.

TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu làm Chủ tịch Hội đồng

Tại Hội đồng, PGS.TS. Doãn Hà Phong đã trình bày các nội dung liên quan đến Dự án, trong đó mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực quản lý và giám sát và tăng cường khả năng ứng phó với BĐKH trong các ngành, lĩnh vực, khu vực góp phần thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu ứng phó với BĐKH, tăng trưởng xanh và Chiến lược quốc gia về BĐKH nhằm đảm bảo tính thống nhất và bao quát.

 

PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày các nội dung của Dự án

Các mục tiêu cụ thể gồm:

– Xây dựng được 01 hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về BĐKH bao gồm các thông tin, dữ liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm đ, Điểm e và Điểm g Khoản 2 Điều 34 của Luật KTTV;

– Xây dựng được bộ phần mềm quản lý CSDL phục vụ cho công tác truy vấn nhanh thông tin trên CSDL trung tâm; hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan, ban ngành; cung cấp, trao đổi thông tin nhanh và chính xác trong thu thập, khai thác và sử dụng để đạt được những hiệu quả kinh tế thiết thực nhất;

– Xây dựng được quy trình phối hợp giữa các Bộ, ngành để khai thác, cập nhật dữ liệu về BĐKH;

– Làm cơ sở cho công tác quản lý dữ liệu về BĐKH và định hướng phát triển KT-XH một cách hợp lý.

Sau 2 năm thực hiện, Dự án đã đạt được các kết quả như:

 Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển của quốc gia, ngành, lĩnh vực, khu vực;
 
– Xây dựng phần mềm phục vụ cho công tác truy vấn, cập nhật nhanh thông tin trên CSDL trung tâm và hỗ trợ ra quyết định cho các cơ quan, ban ngành.

Sau phần trình bày của PGS.TS. Doãn Hà Phong, các thành viên trong Hội đồng đã đưa ra các ý kiến đóng góp cho Dự án.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng đưa ra ý kiến nhận xét về Dự án

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế đặt câu hỏi thảo luận

 

Toàn cảnh buổi đánh giá

Sau khi giải trình và tiếp thu ý kiến đóng góp của các chuyên gia thì Dự án được các thành viên trong Hội đồng đánh giá đạt có chỉnh sửa.

Trả lời