Hội đồng nghiệm thu cấp cơ sở đề tài cấp Bộ do PGS.TS. Doãn Hà Phong làm chủ nhiệm

Hội đồng đã nghe PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày các nội dung liên quan đến Đề tài đồng thời đưa ra nhiều ý kiến thảo luận, góp ý.

Các thành viên trong Hội đồng nghiệm thu

Sáng 09/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội đồng cấp cơ sở tư vấn đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp bộ năm 2018 “Nghiên cứu phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu” do PGS.TS. Doãn Hà Phong làm chủ nhiệm.

 

TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu là Chủ tịch Hội đồng

Chủ tịch Hội đồng là TS. Phạm Thị Thanh Ngà, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu. Thành viên trong Hội đồng là các chuyên gia trong và ngoài viện.

PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày các nội dung liên quan đến Đề tài

Các thành viên Hội đồng đã nghe PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày các nội dung liên quan đến Đề tài. Trong đó, Đề tài gồm các mục tiêu:

– Xây dựng được Quy trình công nghệ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn bằng việc tích hợp công nghệ viễn thám và công nghệ mô phỏng ngược thời gian phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu;

– Xây dựng được Bộ công cụ WEBGIS phục vụ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn đối với trường hợp sự cố tràn dầu chưa rõ nguồn gốc, xuất hiện trên diện rộng tại nhiều tỉnh; trường hợp sự cố tràn dầu gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng để hỗ trợ ra quyết định, chỉ đạo điều tra xác định nguyên nhân;

– Xây dựng được Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết phương pháp kỹ thuật xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu phục vụ tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn chuyên ngành cấp khu vực và quốc gia.

 

Hội đồng nghe PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày nội dung Đề tài

Các nội dung Đề tài đã thực hiện bao gồm: 1) Tổng quan các nghiên cứu liên quan đến việc xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn, xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu trong và ngoài nước; 2) Nghiên cứu chiết suất thông tin viễn thám thời gian gần thực phục vụ giám sát tìm kiếm dầu tràn ngược thời gian; 3) Xây dựng bản đồ ô nhiễm dầu tỉ lệ 1: 50.000 (2006-2007 và 2018-2020) bằng công nghệ vệ tinh (150 mảnh); 4) Xây dựng và đề xuất chuẩn CSDL phục vụ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn thời gian ngược nhằm hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu thời gian thực; 5) Xây dựng mô hình lan truyền dầu ngược thời gian phục vụ công tác xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn; 6) Xây dựng công cụ giám sát trực tuyến, truy tìm nguồn gốc dầu tràn thời gian ngược bằng công nghệ WEBGIS (các thông tin triết xuất từ viễn thám, từ thông tin được cung cấp bởi ngư dân thông qua hình thức điện thoại trực tuyến); 7) Đề xuất quy trình, công nghệ xác định vị trí, thời gian, nguồn gốc dầu tràn phục vụ hỗ trợ xác định nguyên nhân sự cố tràn dầu.

 

Các thành viên Hội đồng đưa ra ý kiến nhận xét

Sau hai năm thực hiện, Đề tài đã đạt được các kết quả theo yêu cầu đặt hàng và được các chuyên gia đánh giá đạt.

Trả lời