Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022

Chiều ngày 22/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2022.

PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà chủ trì buổi đánh giá

Dưới sự chủ trì của PGS.TS. Phạm Thị Thanh Ngà (Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) – Chủ tịch Hội đồng, các chủ nhiệm lần lượt trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết từng nhiệm vụ.

Trong năm 2022, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã thực hiện tổng cộng 9 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng. Trong đó, nhiệm vụ Quản lý tổ chức cán bộ, tài chính và hành chính, quản trị của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu do ông Trần Trung Thành chủ nhiệm;

Xây dựng kế hoạch và quản lý khoa học và công nghệ; Thông tin, tuyên truyền KH và CN; Hợp tác quốc tế; Quản lý, vận hành, sử dụng trang thiết bị KH và CN của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu do TS. Trần Thanh Thủy làm chủ nhiệm.

Ông Trần Trung Thành báo cáo tại buổi đánh giá

Đánh giá điều kiện khí hậu và cung cấp các bản tin dự báo (thời tiết, mưa lớn, xoáy thuận nhiệt đới và khí hậu) năm 2022 do TS. Vũ Văn Thăng làm chủ nhiệm. Đánh giá điều kiện khí tượng nông nghiệp vụ đông xuân và vụ mùa; giám sát, cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp phục vụ thành lập và cung cấp bản tin thông báo khí tượng nông nghiệp năm 2022 do TS. Nguyễn Đăng Mậu chủ nhiệm.

Lương Hữu Dũng chủ nhiệm nhiệm vụ Đánh giá đặc điểm, diễn biến và cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo thủy văn, hải văn năm 2022. Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường và công nghệ xử lý nước thải do TS. Lê Ngọc Cầu chủ nhiệm.

Nhiệm vụ Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ khí tượng thủy văn, môi trường và biến đổi khí hậu do PGS. TS. Doãn Hà Phòng làm chủ nhiệm. Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ triển khai thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của Việt Nam do TS. Đặng Quang Thịnh chủ nhiệm.

Toàn cảnh buổi đánh giá

Cuối cùng là Đánh giá xu thế biến đổi của các yếu tố khí hậu và rà soát các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, dự báo sóng, thủy triều, xâm nhập mặn tại khu vực Nam Bộ năm 2022 do TS. Nguyễn Văn Hồng chủ nhiệm.

Sau khi các báo cáo viên trình bày nội dung nhiệm vụ đã thực hiện, các thành viên Hội đồng đã đưa ra những câu hỏi. Sau khi đọc nhận xét kết quả, Hội đồng đã đánh giá xếp loại cho từng nhiệm vụ.

Trả lời