Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Viện KTTVBĐKH tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

      Sáng nay, 24 tháng 12 năm 2015, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu (Viện KTTVBĐKH) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2015 và kế hoạch công tác năm 2016 và đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

      Tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc. Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ và các cán bộ chủ chốt của Viện KTTVBĐKH.
 

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện KTTVBĐKH phát biểu tại Hội nghị

 

PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng trình bày báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Viện KTTVBĐKH

      Báo cáo tại Hội nghị, PGS. TS. Dương Hồng Sơn, Phó Viện trưởng Viện KTTVBĐKH cho biết, năm 2015, được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ và sự phối hợp tạo điều kiện, giúp đỡ của các đơn vị trực thuộc Bộ, Viện KTTVBĐKH đã nỗ lực triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận, góp phần vào sự phát triển chung của toàn ngành tài nguyên và môi trường.

      Về Khoa học Công nghệ

      Nâng cao công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (KH&CN) luôn là nhiệm vụ trọng tâm của Viện KTTV&BĐKH. Trong năm 2015, Viện đã xây dựng thành công 03 đề tài cấp Nhà nước; tiếp tục thực hiện 16 đề tài cấp Bộ và triển khai 04 đề tài cấp cơ sở; thúc đẩy thực hiện 03 dự án chuyển tiếp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu và 04 dự án sự nghiệp kinh tế; xây dựng trình Bộ phê duyệt 02 dự án chuyên môn mở mới năm 2015 (Dự án Cập nhật kịch bản biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho Việt Nam và Dự án Cập nhật, ban hành phân vùng bão, trong đó phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bão đổ bộ); đẩy mạnh việc xây dựng Danh mục các dự án mở mới năm 2016. Các dự án, đề tài, nhiệm vụ KH&CN được Viện thực hiện trên tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

      Về công tác đào tạo

      Viện KTTVBĐKH là đơn vị có bề dày kinh nghiệm về đào tạo trình độ tiến sĩ trong lĩnh vực KTTV&BĐKH, năm 2015, Viện đã tổ chức đào tạo trên 40 nghiên cứu sinh (NCS), tuyển mới 9 NCS và đã tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ thành công cho 03 nghiên cứu sinh cấp cơ sở và 04 nghiên cứu sinh cấp Viện theo đúng quy định. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức cũng luôn được quan tâm, trong đó, năm 2015 Viện đã cử khoảng 30 lượt viên chức đi học các khóa huấn luyện và đào tạo ngắn hạn tại nước ngoài; hiện tại, Viện có 10 viên chức đang học thạc sỹ và 11 viên chức đang làm nghiên cứu sinh ở trong nước và 11 viên chức đang học thạc sỹ và tiến sĩ ở nước ngoài.

      Về công tác Hợp tác quốc tế (HTQT)

      Hoạt động HTQT năm 2015 đã được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả tích cực như đồng chủ trì xây dựng và tổ chức công bố thành công báo cáo cực đoan khí hậu, phối hợp tổ chức lễ ra mắt Hội đồng Tư vấn Quốc gia về Biến đổi khí hậu, chủ trì hỗ trợ kỹ thuật xây dựng báo cáo INDC cho Việt Nam, hỗ trợ tham gia đoàn đàm phán COP 21, triển khai thực hiện các Dự án Hợp tác quốc tế điển hình như: Dự án hợp tác với Tổ chức quốc tế Đức-GIZ; Dự án tăng cường năng lượng thực hiện Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; Dự án Tương tác sử dụng đất và biến đổi khí hậu ở lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn, Miền Trung Việt Nam (phối hợp với trường đại học Friedrich Schiller của Đức). Bên cạnh đó, Viện cũng quan tâm, thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác quốc tế với nhiều cơ quan, tổ chức quốc tế như Trung tâm Phòng chống thiên tai Châu Á (ADPC), Ngân hàng thế giới (WB), Viện Tương lai Khu vực sông Mekong, Bộ Tài nguyên Môi trường Đức, Viện Chính sách Chiến lược toàn cầu,… nhằm nắm bắt kịp thời xu thế phát triển của ngành KTTV&BĐKH trong khu vực và trên thế giới.

      Năm 2015, đánh dấu những bước phát triển lớn của lĩnh vực KTTV&BĐKH

      Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc biểu dương và chúc mừng những thành tích tốt đẹp của Viện KTTV&BĐKH đã đạt được trong năm 2015. Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ thường xuyên, nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ đột xuất được Nhà nước và Bộ giao. Thứ trưởng đánh giá Viện KTTVBĐKH là một trong những đơn vị đi đầu trong việc xây dựng phương án phát triển, tổ chức trong Bộ; việc kiện toàn tổ chức hoạt động cũng đã được Viện KTTVBĐKH nghiêm túc triển khai thực hiện. Công tác đào tạo đã và đang được Viện thực hiện tốt, là cơ sở đào tạo nguồn cán bộ trình độ chuyên môn cao cho Bộ; phong trào học tập nghiên cứu khoa học cũng tiếp tục được nâng cao. Thực hiện chỉ đạo của Bộ TN&MT, năm 2015, Viện KTTVBĐKH đã đóng góp nhiều công sức trong việc xây dựng Luật Khí tượng thủy văn và tham gia đàm phán thành công Hội nghị các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 21 (COP21).

      Phát huy những thành tích tốt đẹp trong năm 2015, Thứ trưởng đề nghị Viện phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới, trong đó cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ ưu tiên là: tiếp tục triển khai Đề án kiện toàn và hoạt động của Viện KTTVBĐKH; tập trung vào các định hướng nghiên cứu khoa học trọng tâm trong lĩnh vực KTTVBĐKH, bắt kịp thời xu thế phát triển về nghiên cứu khoa học về trong khu vực và trên thế giới; tích cực tham gia phối hợp với Cục KTTV&BĐKH trong việc nghiên cứu, bảo đảm cơ sở phương pháp luận cho việc xây dựng, trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Khí tượng thủy văn; tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt là đội ngũ cán bộ trẻ; phát huy, mở rộng tăng cường thực hiện các dự án hợp tác quốc tế về KTTV&BĐKH; tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, dự án chuyên môn và các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, ứng phó với BĐKH được giao theo quy định. Thứ trưởng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng, Viện KTTVBĐKH sẽ có những thành tích tốt đẹp, đáng khích lệ hơn trong năm 2016, góp phần vào sự phát triển mạnh mẽ của ngành KTTVBĐKH trong tương lai.

 

Toàn thể Hội nghị

      Thay mặt Viện KTTVBĐKH, Viện trưởng Nguyễn Văn Thắng cảm ơn sự chỉ đạo tận tình của Thứ trưởng và những ý kiến đóng góp chân thành của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Viện trưởng bày tỏ quyết tâm sẽ cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Viện tiếp tục nỗ lực, cố gắng, phấn đấu hơn nữa hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2016.

Trả lời