Hội thảo đánh giá kết quả Dự án “Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam”

Chiều 01/12, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam” tại phòng họp 116-118 của Viện.

TS. Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu chủ trì Hội thảo

Chủ trì Hội thảo là TS. Nguyễn Xuân Hiển, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu.

Hội thảo có sự tham gia của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu cùng rất nhiều chuyên gia trong và ngoài Viện về lĩnh vực Biến đổi khí hậu, công nghệ.

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng, Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu phát biểu tại Hội Thảo

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã lần lượt trình bày về những nội dung cơ sở dữ liệu về Biến đổi khí hậu cho Việt Nam năm 2020 gồm:

1. CSDL Bộ chuẩn khí hậu quốc gia

2. CSDL Đánh giá khí hậu quốc gia

3. CSDL Kịch bản BĐKH

4. CSDL Thông tin, dữ liệu về phát thải khí nhà kính

5. CSDL Thông tin, dữ liệu về tác động của thiên tai khí tượng thủy văn và BĐKH

6. CSDL Tài chính BĐKH

7. CSDL Quan trắc BĐKH.

Hội thảo đã thành công tốt đẹp với sự tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi của các chuyên gia về Dự án.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Hội thảo:

 

Toàn cảnh Hội thảo
 
 
PGS.TS. Doãn Hà Phong trình bày các phần mềm cơ sở dữ liệu
 

ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng trình bày nội dung xây dựng cơ sở dữ liệu

 

ThS. Nguyễn Văn Bằng trình bày

 

PGS. TS. Dương Văn Khảm nêu ý kiến

 

PGS. TS. Nguyễn Đăng Quế đưa ra góp ý

 

TS. Nguyễn Văn Hiệp phát biểu tại Hội thảo.

Trả lời