Hội thảo đề tài cấp Bộ do PGS.TS Nguyễn Thế Chinh làm chủ nhiệm

Chiều ngày 28/11, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ khoanh vùng khu vực trồng trọt hữu cơ theo đặc trưng tài nguyên và môi trường tại vùng trung du miền núi Bắc Bộ”. Đề tài do PGS.TS Nguyễn Thế Chinh làm chủ nhiệm.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì hội thảo

Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của PGS.TS Nguyễn Văn Thắng (Viện trưởng Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu) với sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu, nông nghiệp, thổ nhưỡng, kinh tế.

Tại hội thảo, PGS.TS Nguyễn Thế Chinh đã trình bày tóm tắt về các nội dung của đề tài. Trong đó, năm 2022, nhóm thực hiện đề tài đã hoàn thiện nội dung tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước liên quan đến sản xuất hữu cơ, cơ sở khoa học xác định các tiêu chí, thu thập, xử lý số liệu, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên (đất, nước, khí hậu), chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) hiện có cho khoanh vùng phát triển nông nghiệp hữu cơ nói chung và trồng trọt hữu cơ nói riêng. Đánh giá thực trạng phát triển nông nghiệp hữu cơ tại vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ (TD&MNBB).

PGS.TS. Nguyễn Thế Chinh (áo trắng) trình bày tại hội thảo

Đặc biệt về điều tra khảo sát, nhóm thực hiện đề tài đã tiến hành khảo sát, thu thập số liệu, dữ liệu, tài liệu về tài nguyên (đất, nước, khí hậu), chất lượng môi trường (đất, nước, không khí) và các số liệu liên quan đến sản xuất nông nghiệp hữu cơ vùng TD&MNBB tại 14 tỉnh. Điều tra phỏng vấn sâu đối tượng quản lý và người dân về các đối tượng cây trồng hữu cơ của vùng TD&MNBB tại 14 tỉnh.

TS. Đỗ Thị Hòa Nhã báo cáo tại hội thảo

Trình bày về nội dung hiện trạng, cơ hội – thách thức phát triển nông nghiệp hữu cơ tại vùng TD&MNBB, TS. Đỗ Thị Hòa Nhã (Khoa Kinh tế, Đại học Kinh tế &QTKD) đã nêu hiện trạng các nhóm cây trồng nông nghiệp vùng TD&MNBB; Phân tích, tổng hợp và rà soát các nhóm cây trồng hữu cơ tại vùng TD&MNBB; Thực trạng bộ chỉ số phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng TD&MNBB; Thuận lợi, khó khăn trong phát triển nông nghiệp hữu cơ tại vùng TD&MNBB và các giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng TD&MNBB.

TS. Nguyễn Văn Hiền trình bày tại hội thảo

Là người đảm nhiệm nghiên cứu phương pháp và xác định tiêu chí về tài nguyên và môi trường đất cho phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng TD&MNBB, TS. Nguyễn Văn Hiền (Viện Thổ nhưỡng Nông hóa) đã trình bày về nông nghiệp hữu cơ từ gốc nhìn về tài nguyên và môi trường đất; Phương pháp xác định tiêu chí tài nguyên đất và môi trường đất cho nông nghiệp hữu cơ; Xác định các chỉ số về tài nguyên và chất lượng môi trường đất.

Th.S. Nguyễn Văn Đại trình bày nội dung nghiên cứu

Cũng tại hội thảo, Th.S. Nguyễn Văn Đại (Viện Khoa học KTTVBĐKH) đã trình bày nội dung nghiên cứu phương pháp và xác định tiêu chí về tài nguyên và môi trường nước cho phát triển nông nghiệp hữu cơ vùng TD&MNBB. Trong đó tập trung phân tích bối cảnh, phương pháp xác định tiêu chí tài nguyên và chất lượng môi trường nước và các tiêu chí tài nguyên và chất lượng môi trường nước.

TS. Đặng Quang Thịnh phát biểu tại hội thảo

Sau phần trình bày của các thành viên trong nhóm thực hiện đề tài, các chuyên gia đã đưa ra ý kiến trao đổi về các vấn đề còn vướng mắc và góp ý để đề tài tiếp tục hoàn thiện, đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định.

Trả lời