Hội thảo dự thảo luận án của NCS. Nguyễn Thanh Bằng

Sáng ngày 24/2, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã tổ chức Hội thảo dự thảo luận án cho nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Thanh Bằng với đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác động của sự thay đổi thảm phủ đến tài nguyên nước trong điều kiện biến đổi khí hậu cho lưu vực sông Cả”, ngành: Biến đổi khí hậu; Mã số: 9440221.

 

PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh chủ trì buổi hội thảo

Hội thảo diễn ra bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Thế Chinh và sự tham gia của các chuyên gia về lĩnh vực biến đổi khí hậu thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

Thư ký bộ môn giới thiệu về NCS và luận án

Trước các chuyên gia, NCS. Nguyễn Thanh Bằng đã lần lượt trình bày các nội dung trong luận án của mình. Trong đó, luận án của tác giả hướng tới nghiên cứu các luận cứ khoa học và thực tiễn nhằm định lượng các tác động đồng thời của sự thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu tới tài nguyên nước lưu vực sông Cả một trong những lưu vực sông dài và lớn nhất Việt Nam trong tương lai, góp phần hỗ trợ cho bài toán quản lý, bảo vệ tài nguyên nước.

 

NCS. Nguyễn Thanh Bằng trình bày các nội dung của luận án trước các chuyên gia

Luận án xác định hai mục tiêu chính gồm: Mô phỏng sự thay đổi thảm phủ và dự tính được kịch bản thảm phủ tương lai cho lưu vực sông Cả bằng phương pháp phân tích chuỗi Markov và mô hình Cellular Automata; Đánh giá định lượng được tác động đồng thời của sự thay đổi thảm phủ và biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông Cả trong tương lai.

Bằng việc nghiên cứu 5 lớp thảm phủ chính (rừng, nông nghiệp, xây dựng, vùng nước, đất trống) tác động đến dòng chảy lưu vực sông Cả và dòng chảy (năm, mùa lũ, mùa cạn) lưu vực sông Cả giai đoạn (2005-2015), sử dụng đa dạng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp thu thập, thống kê, tổng hợp tài liệu; Phương pháp điều tra khảo sát thực địa; Phương pháp chuyên gia; Phương pháp mô hình; Phương pháp viễn thám; Phương pháp Delphi, luận án đã cơ bản đáp ứng được các mục tiêu đặt ra.

 

Toàn cảnh buổi hội thảo

Sau phần trình bày của NCS, các thầy cô và các chuyên gia tham dự buổi hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến nhận xét, góp ý về tên luận án, những đóng góp mới, phương pháp nghiên cứu… NCS. Nguyễn Thanh Bằng đã tiếp nhận các ý kiến của chuyên gia và tiếp tục hoàn thiện luận án cho các bước tiếp theo.

Trả lời