Thông qua cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Bùi Đức Hiếu

Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện đã nghe kết quả thẩm tra quá trình đào tạo, lấy ý kiến và thống nhất đồng ý cấp bằng tiến sĩ cho NCS. Bùi Đức Hiếu.

Sáng ngày 21/2 tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học, Công nghệ và Đào tạo của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu đã họp thông qua cấp bằng tiến sĩ cho nghiên cứu sinh (NCS) Bùi Đức Hiếu bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

 

PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng chủ trì buổi họp

Dưới sự chủ trì của PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng (Chủ tịch Hội đồng) các thành viên trong Hội đồng đã nghe TS. Trần Thanh Thủy, Trưởng phòng Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế đọc kết quả thẩm tra quá trình đào tạo và chất lượng luận án của NCS. Bùi Đức Hiếu.

Theo đó, quá trình nghiên cứu, học tập, chất lượng luận án, quá trình tổ chức và hoạt động của Hội đồng đánh giá luận án của NCS. Bùi Đức Hiếu đã tuân thủ Quy định chi tiết đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu và các quy định pháp luật hiện hành. NCS đã công bố kết quả nghiên cứu trên 05 bài báo được xuất bản trong các tạp chí đầu ngành về thủy văn, biến đổi khí hậu, trong đó có 01 bài báo quốc tế đăng trên Tạp chí Disaster Advances.

Các thành viên trong Hội đồng khoa học, công nghệ và đào tạo của Viện đều cho rằng NCS là người có tinh thần, thái độ học tập rất tốt. NCS. Bùi Đức Hiếu có năng lực nghiên cứu tốt, luôn nỗ lực trong thực hiện nghiên cứu và học tập. Kết quả nghiên cứu về nghiên cứu an ninh nước dưới tác động của BĐKH có tính lan tỏa, có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Các thành viên Hội đồng đã đồng ý cho NCS. Bùi Đức Hiếu được nhận học vị tiến sĩ. Với số phiếu phát ra là 25 phiếu và thu vào 25 phiếu đồng ý, PGS. TS. Nguyễn Văn Thắng kết luận: NCS. Bùi Đức Hiếu được nhận học vị tiến sĩ sau cuộc họp ngày 21 tháng 02 năm 2022.

Trả lời